Velg en rørlegger mester

Rørlegger mester

Hvorfor velge en mester? Hvorfor det er smart å velge en mester? Her er 13 gode grunner:

* En mester har solid fagkompetanse
En mester har fag-/svennebrev, toårig mesterutdanning og lang praksis i yrket sitt.

* En mester er en seriøs yrkesutøver
Mesterutdanningen er en formell videreutdanning for en håndverker innen eget fag, og gir høy kompetanse både som bedriftsleder og faglig leder.

* Mesternettverk
En mester er en del av et landsomfattende nettverk av mestere i mange fag og bransjer. Du finner de godkjente mesterne på www.mesterregisteret.no

* Mestermerket og mestertittelen
En mester kan benytte mestermerke og mestertittel når han eller hun markedsfører seg og bedriften sin.

* En mester leverer kvalitet
Arbeid gjort av en mester bygger på gode håndverkstradisjoner. Mesteren sikrer fagmessig utført arbeid og riktig bruk av teknikker.

* En mester er løsningsorientert
En mester har gjennom sin utdanning og arbeidspraksis lært seg å være løsningsorientert. Som kunde får du gode råd og fagmessig oppfølging.

* En mester tar ansvar for ansatte og for faget
En mesterbedrift arbeider aktivt med kompetanseheving blant de ansatte og tar ansvar for opplæring av lærlinger. Mesteren utvikler fagkunnskapen og fører kompetansen videre til nye generasjoner.

* En mester tar ansvar for miljøet
I kraft av sin kompetanse ivaretar en mester miljømessige hensyn ved utførelse av håndverkstjenester.

* En mester gir trygghet
En mester utfører arbeidet sitt med basis i lange håndverkstradisjoner og overholder dagens regelverk. Kunden orienteres om alternative løsninger mht. pris og kvalitet.

* En mester ivaretar dine interesser som forbruker
En mester inngår skriftlige avtaler, også for mindre arbeider. Dette ivaretar både kundens og mesterbedriftens interesser.

* En mester gir trygge arbeidsplasser
En mester har med bakgrunn i sin utdanning og arbeidspraksis høy kompetanse på å etablere og drive en bedrift. Dette gjør bedriften solid og trygg både som arbeidsplass og i forholdet til kunden.

* En mester er fremtidsrettet
En mester er en frontfigur i faget sitt og har stor endringsberedskap. Han/hun ser potensialet i moderne materialer, redskaper og teknikker og skaper nye muligheter tuftet på gamle tradisjoner.

* Det er lønnsomt å velge en mester
I kraft av sin erfaring og fagkunnskap kan en mester styre både store og små prosjekter mot et godt resultat.

– Fagkunnskap gir trygghet!