Tette rør

Har du tette avløpsrør?

Borgen Rørleggerbedrift kan spyle og rense alle typer rør og avløpsrør på bad og kjøkken. Ved tett avløp til vask benytter vi pumpe da dette er for små avløp for spyling. 

Spylevogn for tette rør

PTC Spylevogn

Tette avløp er ofte en problem for mange dette kan skyldes gamle rør som over tid har tettet seg. Da med spyling er dette en unik måte og få renset og få rørene helt åpne igjen som sikrer god avrenning. 

Vår spyle-tjeneste og kan spyle toalett, sluk, kummer m.m. Med dette utstyret kan vi komme til steder der stakefjæren kommer til kort og du får en skikkelig rens av rørene.

Fordelen med denne maskinen er at den kan komme til i hovedavløp og rense og spyle disse rørene på en unik måte noe man ikke kan gjøre via plumbo eller stakefjær. På denne måten får man spylt og renset rørene innvendig. Dette vil være med på å forhindre at rørene raskt kan tette seg på nytt. Så har du tette rør i for eks, sluk, wc , kjøkken kan problemområdet sitte lenger ut og kanskje under bakken. Ved spyleslange i fra spylehenger kommer man bedre frem til årsaken til at røret er tett og får renset dette mer permanent.

Døgnvakt – rørleggertjenester utenom arbeidstid

Vi tilbyr rørleggervakt for akutte behov ifm. lekkasjer, tette rør m.m utenom vanlig arbeidstid. Ring oss på vakttelefon 918 26 207.