Franstunet på Råholt

Franstunet, Råholt i Eidsvoll Kommune

Her hadde vi for byggherren Trysilbygg AS alt rørleggerarbeider på 26 leiligheter i hus i de 3 første husene.

Her la vi alt røropplegg, samt gulvvarme opplegg. Leverte også utstyr til bad og Franstunet på Råholtkjøkken.