CTC Ferrofil varmtvannsberedere og varmepumper

CTC Ferrofil

CTC har et bredt sortiment av varmtvann- og varmeprodukter.

Vi har varmtvannsberedere fra 30 liter til 400 liter, og leverer varmt vann til alt fra små hybler til hoteller og sykehus. Alle våre beredere er produsert i Norge og har høy kvalitet.

CTC har alt fra varmepumper, kjeler, brennere og akkumulatortanker til solvarmeanlegg. I tillegg har vi en stor supportavdeling som hjelper til med dimensjonering og tilrettelegging av alle typer anlegg.